Filmen

De första intervjuerna ingick i en kursuppgift på IKT A (lärarlyftet) som hette "Bilden av min verksamhet". Här är filmen: