onsdag 23 november 2011

Pedagogen och nätet är en kursuppgift i kursen IKT B på Uppsala Universitet höstterminen 2011.


Tillägg till tidningen:
Vid det första tillfället hade jag själv en del tekniska problem vid själva intervjutillfällena. På grund av kamerakrångel behövde jag genomföra intervjuerna dubbelt. Jag har i sammanställningen i denna tidning i vissa fall valt att ta med bitar från båda försöken.
I redovisningen av intervjuerna i filmen ”Bilden av min verksamhet” valde jag att bara klippa in ett urval av svaren och alla intervjuade finns inte representerade vid varje fråga. I sammanställningen i denna tidning har jag tagit med vissa svar (hämtade från mitt råmaterial) som inte finns i filmen ”Bilden av min verksamhet”. Detta för att få möjlighet att jämföra svaren på alla frågor för samtliga intervjuade.